Műterem Bérlési Szabályzat
A Photobalance Stúdió fotóműterem bérlési szolgáltatásához

Hatályba lépés kelte: 2016. 04. 01.

1. A Műterem Bérlési Szabályzat célja

1.1 Jelen Szabályzat tartalmazza a Photobalance Kft. (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett fotóstúdió, műterembérléssel kapcsolatos szolgáltatásainak feltételeit.
1.2 Szolgáltató világítástechnikai és egyéb technikai eszközökkel felszerelt fotóműtermek bérlésére ad lehetőséget fotósok, illetve videósok (továbbiakban „Bérlők”) számára.
1.3 A fotóműterem használata előzetes időpontfoglaláshoz és online regisztrációhoz kötött. Bérlő az időpontfoglalással egyidejűleg elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen Műterem Bérlési Szabályzat rendelkezéseit.
1.4 A Szabályzatot Szolgáltató a saját weboldalán teszi közzé (www.photobalance.hu) link formájában.
1.6 Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Műterem Bérlési Szabályzatot, az esetleges változtatásokról a korábban már regisztrált Bérlőket e-mailben tájékoztatja.

2. Szolgáltató adatai

Cégnév: Photobalance Kft
Képviselő: Takács Endre
Székhely (postai cím is): 1155 Budapest, Ivánka Pál utca 26.
Cégjegyzék szám: 01-09-202431
Adószám: 25145139-1-42
Telefonszám: +36 30 933 9251
E-mail cím: info@photobalance.hu
Weboldal: www.photobalance.hu

3. Szolgáltatás helye, ideje

3.1 A bérelhető fotóműterem címe: 1153 Budapest, Bocskai utca 187.
3.2 Fotóműterem nyitva tartása: minden nap 8-22 óráig.
3.3 Szolgáltató a 3.1 pontban feltüntetett cím alatti ingatlanon két műtermet biztosít Bérlők részére, melyek a kis stúdió, illetve a nagy stúdió. Bérlő szabadon eldöntheti, hogy melyik stúdiót szeretné használni. Lehetőség van a két stúdió egyidejű bérlésére is.

4. Szolgáltatás igénybevételének menete

4.1 Bérlő az első alkalommal kizárólag telefonon jelezheti műterem bérlési szándékát. Ezt követően Szolgáltató hozzáférést biztosít Bérlő számára a fotóműterem foglaltsági naptárához.
4.2 Jelentkezéskor Bérlőnek az alábbi adatokat szükséges megadnia: Fotós (kapcsolattartó) neve, e-mail címe, telefonszáma, bérelni kívánt időszak kezdete és vége, fotózás résztvevőinek száma, fotózás tematikája (pl.: modellfotózás, családi fotózás, stb.). Továbbá a jelentkezéskor kell megneveznie hogy melyik stúdiót szeretné igénybe venni.
4.3 Az időpont lefoglalásával Bérlő elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen Műterem Bérlési Szabályzatot.

5. Lemondási, módosítási feltételek

5.1 Bérlőnek lehetősége van a már lefoglalt időpontot lemondani, illetve módosítani. Lemondási vagy módosítási szándékáról Bérlő köteles e-mailben tájékoztatni Szolgáltatót.
5.2 Amennyiben Bérlő lemondási szándékát az általa foglalt időpont napján, vagy az azt megelőző napon jelzi, abban az esetben lemondási díjat köteles fizetni Szolgáltató részére. A lemondási díj a mindenkori bérleti díj fele. Korábban történő módosítás vagy lemondás esetén nem kell lemondási díjat fizetni.
5.3 Abban az esetben, ha Bérlő nem jelzi lemondási szándékát, de nem jelenik meg az általa foglalt időpontban, szintén az 5.2 pontban foglaltak szerint lemondási díjat kell fizetnie.
5.4 Előfordulhat olyan eset, amikor Bérlő később érkezik, vagy korábban távozik a lefoglalt időszakhoz képest. Ebben a helyzetben a 6.pontban meghatározott minimum bérlési időn túli foglalásból fel nem használt órákat lemondottnak kell tekinteni, tehát ezen órák bérleti díjának a felét Bérlő köteles megfizetni Szolgáltató részére. A minimum foglalási órákat minden esetben teljes egészében ki kell fizetni.
5.5 A lemondási díjat Bérlő köteles 8 napon belül Szolgáltató részére megfizetni, erre a helyszínen készpénzben, vagy banki átutalás útján van lehetősége.

6. Minimálisan foglalható időtartam a kis stúdió esetében 2 óra, a nagy stúdióban 3 óra. Természetesen további órák foglalása a nyitvatartási időszakban korlátozások nélkül lehetséges, amennyiben az nem ütközik másik foglalással.

7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása

7.1 Szolgáltató biztosítja Bérlő részére a lefoglalt időtartamra a kiválasztott műtermet, a világítástechnikai eszközöket, háttereket és kellékeket, fotó – videofelvételek készítésének céljából. Szolgáltató térítésmentesen szakmai asszisztenciát biztosít a fotózás időtartama alatt, továbbá minden tőle telhető technikai segítséget megad Bérlőnek a sikeres fotózás érdekében.
7.2 A Photobalance stúdió egyedi méretei és adottságai alapján az alábbi témájú vizuális alkotótevékenységek lebonyolítására alkalmas (a teljesség igénye nélkül) : modell fotózás, családi fotózások, gyermek fotózás, portréfotózás, zenekari imázs fotózás, reklám fotózás, kisebb volumenű videoklip forgatás, tárgy-termék fotózás, katalógus fotózás, stb.
7.3 Minden technikai eszköz használata benne foglaltatik a bérlés díjában, kivéve az elhasználódott papír háttér, illetve a zuhanyzó használata. Utóbbiakért külön díjat kell fizetni, a 10.2. pontnak megfelelően.

8. Bérlő felelőssége és kötelezettségei

8.1 Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a fotózás során a technikai eszközök, berendezések épségéért, károkozás esetén kártérítést kell fizetnie.
8.2 A fotózás résztvevőinek testi épségéért Bérlő vállal felelősséget. A fotóműteremben fokozott balesetveszély áll fenn (állványok dőlésveszélye, áramütés veszély, égési sérüléseket okozó forró lámpatestek, felfüggesztett kellékek, stb. ),erről Bérlő köteles tájékoztatni a fotózás összes résztvevőjét.
8.3 A fotózás résztvevői által okozott károkért Bérlő tartozik teljes anyagi felelősséggel.
8.4 A lefoglalt időszakot pontosan be kell tartani, nincs lehetőség a bérelt időszak előtt elfoglalni a stúdiót. A foglalás végén a műtermi munkát be kell fejezni, és a lehető legrövidebb időn belül a stúdiót minden résztvevőnek el kell hagynia. Amennyiben az adott foglalás után nincs közvetlenül másik fotózás, természetesen van lehetőség a foglalási időszak meghosszabbítására, a nyitva tartás keretein belül.
8.5 A fotózáson elkészült kép- és videó/hangfelvételek tartalmáért kizárólag Bérlő felel, a képek –videó/hangfelvételek elkészítésében Szolgáltató nem vesz részt.
8.6 A fotózás befejezése után az aktuális bérleti díjat és az esetleges plusz díjakat Bérlő készpénzben, egy összegben kifizeti Szolgáltatónak.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Nagy létszámú fotózás, videoklip forgatás, fotós workshopok, több fotós egyidejű részvétele esetén Szolgáltató egyedi díjszabást alkalmaz, külön előzetes megállapodás szükséges.
9.2 A kis stúdióban tilos nagy létszámú fotózást, továbbá egymást követő fotózásokat tartani, mert nincs elég hely a résztvevők elhelyezésére, várakoztatására. A nagy stúdióban történő, úgynevezett „családi minifotózások” esetén, egyszerre mindig csak egy család tartózkodhat a stúdió területén. Az előbb érkezőket nincs lehetőség a többi résztvevőtől elkülönítve várakoztatni, ezért a kellemetlenségek elkerülése érdekében csak akkor jöhetnek be, ha az előző család már távozott a fotózásról.
9.3 Mivel előfordulhat hogy mindkét stúdióban egyszerre zajlanak különböző fotózások, minden résztvevőnek törekedni kell arra hogy hangoskodással, renitens viselkedéssel ne zavarják egymás munkáját. Ilyen esetben a stúdió vezetője Bérlő részére tájékoztatást ad a helyzetről.
9.4 Amennyiben a fotózás Szolgáltatónak felróható okból nem valósulhat meg, Szolgáltató a Bérlő részére köteles megtéríteni az adott foglalási díj felét. Nem terjed ki Szolgáltató felelőssége az esetleges további kárigényekre (pl. utazási, szervezési költség, modell, sminkes munkadíja, stb.) Vis major helyzetekre szintén nem terjed ki Szolgáltató kártérítési kötelezettsége (pl. áramszünet, természeti katasztrófák esetén).
9.5 18 év alatti személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a stúdió területén.

10. Árak, díjszabás

Lásd az Árak menüpontban

10.1 Különdíjas szolgáltatások: Zuhanyzó használata: 2.000 Ft/alkalom, elhasználódott papír háttér költsége: 3.000 Ft/ méter.

 

Budapest, 2016. 03. 13.